Որակի

Որակի ապահովում


Որպես որակ ապահովելու համար մենք սահմանել ենք հետեւյալ ընթացակարգերը եւ վերահսկողության միջոցները
1. Մենք ունենք բոլոր տեսակի հումքների, փաթեթավորման եւ պատրաստի արտադրանքի բազմակի նույնականացման եւ հետեւելու ընթացակարգեր:
2. Մենք ունենք ընթացակարգեր `բացահայտելու, առանձին եւ տնօրինելու ոչ հաստատող հումքի փաթեթավորման նյութերը եւ պատրաստի արտադրանքը:
3. Մենք ունենք ծրագրերի արտադրանքի պահեստավորման եւ առաքման եւ առաքման մասին:
4. Մենք ունենք ընթացակարգեր վերահսկելու եւ արտադրանքի պահանջներին համապատասխանեցնելու գործընթացները:
5. Մենք ունենք որակյալ իրազեկման ծրագիր:
6. Մենք ունենք վնասատուների վերահսկման ծրագիր:
7. Մենք ունենք սանիտարական ծրագիր, մաքրման կարգ եւ գործնական աշխատանքներ:
8. Մենք ունենք ապրանքի ետ կանչման կարգը: